St. Matrix élete


Matrix életéről csaknem kizárólag a saját és még sokan mások kezei által jegyzett naplójából tudunk. Az ifjú Olomon már három éves korában jegyzeteket készített, rajzolt, képleteket körmölt. Különleges képességeire már ezt megelőzően is felfigyeltek. 1457-ben az akkor még csupán másfél éves gyermek hangyákat számolt házuk lépcsőjén üldögélve. Az adatokat napi bontásban rendszerezte és hó végi kimutatásokat készített az ízeltlábúak mozgásáról. Szülei nem értették, de roppant mód örültek a gyermek érdeklődésének és aktivitásának.

Az iskolás Olomonról már jóval többet tudunk. Nevelői nem egyszer döbbenten álltak a különös fiú viselkedése előtt, hiszen Olomon hol visszafelé olvasta a szent szövegeket, hol pedig a táblának háttal állva rajzolt különös ábrákat, melyekről ma már tudjuk, hogy kapcsolási rajzok voltak. A környezetében élők hamar felismerték, hogy Olomonon keresztül nevük örökre fennmaradhat és a fiút a coimbrai Szent Eklatans kolostorba irányították. Itt álmodta meg és vette fel később a Matrix nevet. A legenda szerint egy alkalommal, midőn a kolostor kertjében egy lábon ugrálva szökdécselt, spontán módon felismerte az Önvalót és transzba esett. Ötvenöt perc alatt megértette a lét minden apró mozzanatát és belátta azok káprázat jellegét. Ekkor jegyezte le nevezetes jóslatát, miszerint a jövőben az ember ujjnyi méretű pöckökkel fogja irányítani a világot. ?? s ezeknek neve billentyűzet lészen!? ? szólt Matrix pap. Ettől a pillanattól kezdve a kolostor szerzetesei bor és sajt helyett titokban a Matrix által megadott karakterekkel ellátott billentyűzeteket gyártottak, óriási készleteket halmoztak fel így az akkoriban még haszontalannak számító eszközből. Évszázadok teltek el reménykedéssel telített várakozással egészen a számítógép feltalálásáig.

A Matrix-billentyűket napjainkban a kölni Didaktenafferschmittmaierneuzung múzeumban őrzik. Ezen kívül több nevezetes kódolt jóslat fűződik Szent Matrix nevéhez, melyet a későbbi korok tudósai sem tudtak megfejteni. A dekódolatlan jóslatok között tartjuk számon ?A friss hal élő ellipszis!? vagy a ?Nyitott állapot nem menthető!?jellegű kinyilatkoztatásokat, melyeknek megfejtésébe számtalan professzor őrült már bele.

Matrix 1511-ben fejlesztette ki a szelektív fakíralvás technikáját, azt követően, hogy találkozott egy a kolostorban menedéket kereső török szemfényvesztővel, akit több település lakossága is üldözött akkoriban csalásai miatt. A Yehun Olasa néven ismert kontár illuzionista nagy hatással volt Matrix Olomonra, aki hetekig nem tudott aludni amikor Olasa elhagyta a kolostort az adományokat tartalmazó persellyel. A folyamatos ébrenléttől egyre inkább kimerült szerzetes ekkor fejlesztette ki a fent említett szelektív fakíralvást, melynek alapja a véletlenszerű hajlamdifferenciálás és az abból következő tudatos áldimenzió építés. Hangfrekvenciás parancsmodulátort kreált kukoricacsuhéból és fagyasztott halikrából, mindezt avas dióbélben párásította négy napig, az így előállított érzékeny műszerrel pedig irányítani tudta aktivitás igényét, tetszőlegesen alakítva az alvás-ébrenlét ciklust.

Matrix halálának körülményeiről keveset tudunk. Az tény, hogy 1513 nyarán, midőn a búzamezőn aludt egy kótyagos barát áthajtott rajta egy kétökrös szekérrel, de ezt követően még több alkalommal látták nevetni és bukfencezni. 1514 után viszont naplójában nem találni több bejegyzést így valószínűsíthető, hogy élete ekkor ért véget.

Még 1507-ben, 12 évesen írt végrendeletében kötötte ki, hogy a legnagyobb titokban avassák szentté 1879-ben. Kérésének megfelelően máig tisztázatlan körülmények között, de szentté avatták a világ legdélibb városában, a tűzföldi Puerto Toroban.