Neue Debreczenische Kunst

Magunkról

A Neue Debreczenische Kunst alkotócsoport Magyarország második legnagyobb városában, Debrecenben kezdte meg működését 2010-ben. A csoport nevének rövidítése NDK, mely az egykori  Német Demokratikus Köztársaság (Deutsche Demokratische Republik) magyar mozaikszójával azonos, sőt, a műfaji, művészeti sokszínűségben előképnek tekinthető Neue Szlovenise Kunst, NSK nevére is rájátszik.

Az NDK kezdetben a már több mint húsz éve létező Lyuhász Lyácint BT. zenekar égisze alatt működött. Az ipari zajzenét játszó zenekar kezdetben csak zenei tevékenységet folytatott, majd egyre inkább nyitott más művészetek irányába is. A csoport maga köré gyűjtötte a helyi kortárs képzőművészeket, követve az elődök hagyományait (NSK, A. E. Bizottság), majd saját névvel önálló művészeti útra lépett.

Művészcsoportunk jelenleg nyolc Debrecenhez szorosabban-lazábban köthető állandó tagból áll, de tematikus kiállításainkhoz alkalmanként, mostanság az ország minden részéről, sőt, határon túlról is csatlakoznak művészek. A tárlatainkon szereplő alkotók között, országosan, nemzetközileg elismert művészek is vannak, például az elődnek tekintett A. E Bizottság egykori tagjai.

CÉLOK

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Alkotócsoportunk mozgatórugója, az hogy közösségként közösséget épít. A csoport célja, hogy megnyilatkozási lehetőséget biztosítson kortárs alkotóknak, közös kiállításokat, performance akciókat szervezzen, és új távlatokat nyisson a modern művészetben. Az egyesület tagjai rendszeresen vesznek részt hazai és nemzetközi művésztelepeken, ezzel is fejlesztve művészetüket, erősítvén az egyesület színvonalát, minőségét. A kiállításaink kiváló apropót adnak arra, hogy a művészeket közelebb hozza egymáshoz, egyfajta valódi közösségi teret építsen.

ÖSSZMŰVÉSZETISÉG

Az NDK fontos célja az összművészetiség, melynek alkalmazásával átfogóbb, és szélesebb spektrumú nyomot kíván hagyni jelen világunkról a művészet minden ágában. Ekként ötvözi a klasszikus képzőművészeti irányokat a médiaművészettel, zenével, irodalommal, performasz művészetekkel. Tárlatainkon mindig is nyitottak voltunk a különböző művészeti ágakra, és ennek jegyében az utóbbi években önálló tárlatokat is szerveztünk Debrecen mellett az ország más településein, sőt külföldön is.

NYITOTTSÁG

Ars Poeticánk alapja, hogy tárlatainkat nem öncélúan, pusztán magunkat megmutatva szervezzük, és valósítjuk meg, hanem igyekszünk a lehető legtöbb kortárs művészt, vagy a fiatalabb generációt is megszólítva, bevonni aktivitásra bírni művészi projektjeinkbe. Kiállításainkra egyöntetűen jellemző, hogy vagy nyílt pályázattal, vagy meghívásos alapon alkalomról alkalomra, egyre szélesebb körnek próbálunk megjelenést biztosítani. Projektjein célja, hogy aktuális és fontos témák felvetésével lehetőséget teremtsen a sokszor elszigetelten alkotó művészeknek a közös alkotásra, a különböző generációk tapasztalatainak és gondolatainak cseréjére, a jövő gondolkodásának alakítására, alternatívák felvázolására, eszmecserére.

PUBLICITÁSI LEHETŐSÉG

Nyitott alkotócsoportként nem mehetünk el amellett a nyilvánvaló tény mellett, hogy a művészvilágba újabb és újabb generációk lépnek be. Sajnos a fiatalabbak számára sokszor nem jut elég tér, és lehetőség hogy tehetségüket a közönség elé tárják, ezért az NDK számára az is fontos, hogy a közösségépítésen túl, a fiatalok számára is példát mutasson, publicitási lehetőséget biztosítson, és a szabad gondolkodás és önkifejezés szellemében inspiráljon is.

TEMATIKA, ÚJSZERŰSÉG, ÜZENET

Lehetőségeinkhez mérten, éves szinten 3-4 kidolgozott tematika mentén felépített projektet, kiállítást valósítunk meg. A projektjeiken keresztül az egyesület olyan aktuális problémákat feszeget, amelyek napjaink művészetében, vagy a hétköznapi életben markánsan jelen vannak. A társas magány, az elszigetelődés, a lét bizonytalansága, a mulandóság, a szakrális és digitális világ ellentmondásai, fogyasztótársadalmi problémák mind megjelennek az egyesület tagjainak munkáiban. Témaválasztásainknál, tárlataink megvalósításánál fontos szempont, hogy túlmutasson rajtunk, ne csak számunkra legyen érdekes, hanem a laikus néző számára is elgondolkodtató, üzenetértékű, minőségi, újszerű vizuális élményt nyújtsunk.