Életét nem élte le, aláírás megtagadva- Rejtő Emlékkiállítás


?Életét nem élte le, aláírás megtagadva?

Kiállítás Rejtő Jenő tiszteletére

Jövőre ünnepeljük Rejtő Jenő születésének 111. évfordulóját. Ebből az alkalomból tiszteleg az NDK alkotóközössége a fiatalon eltávozott író emléke előtt.

A kifejezetten erre az alkalomra készülő alkotásokból felépülő tárlat alkalmat ad Rejtő, alias P. Howard, valamint Gibson Lavery kalandos életútjának, életművének és tragikus halálának felidézésére. Emellett reflektál a minden embert oly gyakran kínzó problémára, amit a neki kiszabott idő rövidsége, kiszámíthatatlansága és a benne rejlő teremtői, alkotói szándékok közötti feszültség okoz.

Egy életmű kiteljesedését rengeteg külső és belső körülmény befolyásolja. Különösen fájdalmas, amikor a kedvezőtlen politikai, társadalmi és gazdasági környezet megfosztja a művészt emberi és alkotói lehetőségeitől, ezáltal egzisztenciális szakadékba taszítva őt. Az NDK szándékai szerint folyamatosan bővülő kiállítás Rejtő Jenő nyomán haladva megpróbálja kitágítani a jelentésrétegeket és kontextusba hozni a mai kort a művész korával, a címben megfogalmazott, ?kvázi eszkatologikus? helyzet segítségével. A kiteljesedéstől elzárt művész az alkotó létből való végleges kivonulás pillanatában fellázad és megtagadja az ezt konstatáló dokumentum aláírását. Visszafordul, hogy hozzálásson meg nem valósult műveinek elkészítéséhez.

 Az NDK hangsúlyozza a kortárs művészet társadalomformáló hatását  és nem megy el szótlanul az ellaposodó esztétika és a kiüresedő koncepciók mellett. A kiállítás megfogalmazza az alapvető igényt egy értékesebb, színesebb, többszólamú jövőre, melyben nemcsak zárt körökhöz köthető művészek, hanem a független mondanivalójú és előadásmódú alkotások is helyet, publicitást és támogatást kaphatnak.

A kiállítás gerincét meghívott művészek újonnan készült, tematikus munkái adják, melyeknek alapjául Rejtő Jenő műveiből vett részletek, illetve jellemző idézetek szolgálnak majd inspirációként.

Emellett nyílt pályázatot hirdetünk és az összművészetiség jegyében nemcsak a képzőművészet világából kívánunk meríteni, hanem irodalmi, zenei és egyéb művészeti ágak irányában is nyitva hagyjuk az amúgy sem zárt ajtókat.

  1. A kiállítani szándékozott munkákat digitálisan várjuk, lehetőség szerint minimum 5 megapixeles méretben, a következő e-mail címre: yacint@gmail.com kérjük ,hogy az alkotások címe valamelyik Rejtő könyv, mondata, mondatrésze  legyen.

A tárlat végleges anyagát a felkínált alkotások digitális dokumentációja alapján az NDK tagsága állítja össze, demokratikus szavazás útján, figyelembe véve a kiállítótér adottságait és technikai feltételeit. A kiállításra pályázati úton beválogatott munkák alkotóitól 3000 Ft részvételi díjat kérünk, hozzájárulásként a projekt megvalósítása során felmerülő költségekhez.

Határidők:

  1. digitális beadás: 2015. október 28.
  2. a kiállítási anyag válogatása:2015. október 30.
  3. az alkotások összegyűjtése:2015. november 3.
  4. kiállítás megnyitója: 2015. november 6.

A kiállítás anyagát a tervek szerint a 2016-os év során Debrecenen kívül is bemutatjuk, kiegészítve az új helyszínhez köthető alkotók munkáival. Ennek részleteit a művészekkel később egyeztetjük.

KIÁLLÍTOTT ALKOTÓK: Bandis Barbara, Bába István, Botos Tamás, Deák Anita, Dóczy Alpár, Imreh Sándor, Juhász Ernő, Kopacz László, Kónya Ábel, Kővári Attila, Lakatos Lilla, Leonte Gabriella, Marczin I. Bence, Márton Ákos, Orbázi Zoltán, Szarvák Antal, Szénási Bence